Vida Plena Home


16797001 1304495899616748 6799697976674173985 o

Desejamos que tenha uma vida plena na pessoa de Jesus Cristo estando em contato conosco, seja através de sua visita a este site ou visitando-nos pessoalmente em uma de nossas reuniões. Jesus Cristo é a vida (João 14:6); a vida abundante (João 10:10). Ele disse que veio para que tenhamos vida em abundância. É promessa de Deus!

Venha descobrir o propósito e a vida que Deus tem para você. 

Seja sempre bem-vindo (a) em nossa igreja.

Pastores da Vida Plena.


Wij wensen u een volledige leven in Jezus Christus door in contact met ons te zijn, via uw bezoek aan deze website of door ons te bezoeken in persoon bij één van onze bijeenkomsten. Jezus Christus is het leven (Johannes 14:6), het leven in overvloed (Johannes 10:10). Hij zei dat Hij kwam zodat wij leven in overvloed hebben. Het is Gods belofte!

Kom en ontdek het doel en het leven dat God voor jou heeft. 

Wees altijd welkom in onze kerk.

Voorgangers van Vida Plena.© VP 2019